Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 22.08.2017 o 16:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Žiadosť o zmenu rozpočtu grantu
  3. Žiadosť o dotáciu
  4. Rôzne
  5. Záver