Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 26.06.2017 o 17:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Protest – predkladá Mgr. Peter Kopún, referát právny
    (2 protesty-2 návrhy uznesenia)
  3. VZN – predkladá MVDr. Marián Gajdoš
  4. Grant Spade média – žiadosť o zmenu
  5. Rôzne
  6. Záver