Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 10.07.2017 o 15:00

Program

 1. Otvorenie, privítanie členov komisie
 2. Oboznámenie sa s priestormi
 3. Vyjadrenie riaditeľky Cultus Ružinov, a. s. k:
  a) aktivitám a podujatiam v Spoločenskom dome Prievoz
  b) celkovému využitiu priestorov spoločenského domu
  c) zámery v budúcnosti týkajúce sa napr. rekonštrukcie priestorov, využitia priestorov, plánovaných aktivít a podujatí...
 4. Rôzne
 5. Záver