Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 23.05.2017 o 15:00

Program

  1. Súčasný stav spracovania grantov (zmluvy, vyplatenie pridelených  finančných  prostriedkov ....)
  2. Vyjadrenie GK ku predloženej  informácii
  3. Rôzne