Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 22.05.2017 o 16:00

Program

  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. Oboznámenie sa s nominačnými listami navrhnutých občanov
  3. Výber nominantov na ocenenie
  4. Rôzne
  5. Záver