Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 20.03.2017 o 15:00

Program

  1. Posudzovanie žiadostí o grant grantovou komisiou a prerozdelenie finančných prostriedkov.
  2. Rôzne.