Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 22.03.2017 o 16:00

Program

  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. Informácie Ing. Lenára o vzájomnej spolupráci medzi ŠKP Bratislava a RŠK
  3. Rozšírená náplň činnosti komisie – nastavenie postupov a kritérií pri výbere ocenených občanov
  4. Rôzne
  5. Záver