Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 20.02.2017 o 16:00

Program

  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. ŠKP Bratislava - informácie Ing. Buriana a Mgr. Kožanovej
  3. Deň učiteľov - informácia
  4. Rozšírená náplň činnosti komisie školstva, kultúry a športu
  5. Rôzne
    a) informácia útvaru personálnej práce a miezd
    b) harmonogram zasadnutí komisie
  6. Záver