Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 07.12.2016 o 16:00

Program

  1. Prerokovanie Návrhu VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území MČ Bratislava - Ružinov.
  2. a) prerokovanie   žiadosti   o   predĺženie   termínu   realizácie grantu č. 28/2016 OZ Camp         Wonderland, Bratislava,
    b) prerokovanie   žiadosti   o   predĺženie   termínu   realizácie grantov č. 35/2016 a č. 36/2016
    Poradenské  centrum pre rodiny – Family Garden
  3. Prerokovanie  harmonogramu na výjazdovú grantovú komisiu.
  4. Rôzne.