Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 16.11.2016 o 15:00

Program

  1. Prerokovanie novej výzvy pre grantový program 2017 + Oboznámenie sa s informačným materiálom - Cirkulárny Ružinov, implementácia nástrojov cirkulárnej ekonomiky v MČ Ružinov.
  2. Prerokovanie „Návrhu na schválenie Dohody o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi Mestskou časťou Bratislava – Ružinov a Mestom Mtskheta".
  3. a) Prerokovanie žiadostí o predĺženie termínu realizácie a termínu vyúčtovania grantu č. 91/2016 Depaul Slovensko n.o., Bratislava.
    b) Prerokovanie žiadosti o presun finančných prostriedkov medzi položkami rozpočtu nad 10%, grant č. 40/2016  Združenie rodičov pri ZŠ Kulíškova 8, Bratislava.
  4. Prerokovanie harmonogramu na výjazdovú grantovú komisiu.
  5. Rôzne.