Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 03.10.2016 o 16:00

Program

  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. Informácie predstaviteľov HK Ružinov '99 Bratislava, a. s. a riaditeľa RŠK, p. o. týkajúce sa ich ďalšej vzájomnej spolupráce v rozvoji športu v Ružinove
  3. Záver