Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 19.09.2016 o 16:00

Program

  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. Informácie p. Zaričňaka o projekte výstavby muzikálového divadla v Bratislave
  3. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za 1. polrok 2016
  4. Informácie Mgr. Kozákovej o zmenách v Cultuse – podnet PaedDr. Barancovej
  5. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov za 1. polrok 2016
  6. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu za 1.polrok 2016
  7. Požiadavky a informácie HK Ružinov
  8. Záver