Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 31.08.2016 o 16:00

Program

 1. Inter Bratislava, oz, prerokovanie grantu č. 1/2016.
 2. Prerokovanie štatútu Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia v zmysle schváleného VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 7/2015 zo dňa 6.10.2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov.
 3. Informácia:
  a) Žiadosť o predĺženie termínu grantu č. 44/2016 OZ Šťastík
  b) Žiadosť o predĺženie termínu grantu č. 37/2016 OZ HK 500 NIVY
  c) Žiadosť o predĺženie termínu grantu č. 8/2016 Fontána pre Zuzanu, OZ
  d) Žiadosť o predĺženie termínu grantu č. 82/2016 Farnosť Bratislava - Prievoz
 4. Rôzne.