Komisia školstva, kultúry a športu

Zasadnutie: 25.08.2016 o 15:00

Program

  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. Základné informácie riaditeľky, PhDr. Dariny Horákovej, o plánovanej rekonštrukcii priestorov knižnice
  3. Prehliadka poškodených priestorov
  4. Záver