Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 20.06.2016 o 16:00

Program

  1. Prerokovanie grantového programu 2016 v nadväznosti na VZN č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov
  2. Rôzne.