Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 11.01.2016 o 16:00

Program

  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. Aktualizácia zriaďovacej listiny Ružinovského športového klubu príspevkovej organizácie
  3. Návrh - Zmena zriaďovacej listiny Materskej školy, Piesočná 2, Bratislava
  4. Výsledky výberových konaní na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Exnárova 6 a Materskej školy, Západná 2 - informácia
  5. Rôzne
    Vypracovanie harmonogramu stretnutí komisie v roku 2016