Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 14.12.2015 o 16:00

Program

  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. Návrh na vyradenie majetku v obstarávacej cene nad 3500,- €
  3. Aktuálne informácie organizácie CULTUS, a. s.
  4. Rôzne