Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 13.10.2015

Program

  1. Kontrola realizovaného projektu z grantovej výzvy na rok 2015, VSD, s.r.o., revitalizácia vnútrobloku Pavlovova- Svätoplukova - Kulíškova v Bratislave.
  2. Prerokovanie žiadosti o presun finančných prostriedkov grantový projekt ZR pri ZŠ Kulíškova 8, Bratislava.
  3. Prerokovanie žiadosti o predĺženie termínu grantový projekt ADRA o.z., Trnavská cesta74/A, Bratislava
  4. Prerokovanie žiadosti o predĺženie termínu grantový projekt DOMKA – Trnávka združenie saleziánskej mládeže, Okružná 13, v Bratislave.
  5. Prerokovanie žiadosti o zmenu položky grantový projekt SDM Domino – Okružná č. 13, v Bratislave.