Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 01.10.2015

Program

  1. Návrh – stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov k návrhu  VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta      Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľností