Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 27.08.2015

Program

  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. Informácia o jednotlivých SD, ktoré spadajú pod Cultus, a.s. ich náplni práce, vykazovanej činnosti, víziách do budúcnosti
  3. Analýza plánovaných aktivít s ich finančným krytím vo všetkých organizáciách Cultus-u
  4. Prehľad akcií vykonávaných na kľúč spolu s ich finančným krytím