Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 01.07.2015

Program

  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. Predstavenie riaditeľa Ružinovského športového klubu
  3. Zhodnotenie situácie v RŠK, predstavy a zámery do budúcnosti
  4. Informácie HK Ružinov
  5. Rôzne