Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 15.06.2015

Program

  1. Posudzovanie grantov členmi komisie a prerozdelenie finančných prostriedkov a vyhodnotenie grantov
  2. Rôzne