Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 10.06.2015

Program

 1. Otvorenie, privítanie členov komisie
 2. Návrh na pomenovanie ulíc v MČ Bratislava – Ružinov, obchodná zóna PHAROS
  Predkladateľ: Ing. Dominika Slezáková
  referent  referátu  metodiky škôl a školských zariadení
 3. Návrh - zriaďovacia listina Materskej školy, Exnárova 6, Bratislava
  Predkladateľ: Mgr. Viera Kováčová
  vedúca referátu  metodiky škôl a školských zariadení
 4. Návrh - zriaďovacia listina Materskej školy, Západná 2, Bratislava
  Predkladateľ: Mgr. Viera Kováčová
  vedúca referátu  metodiky škôl a školských zariadení
 5. Návrh - zmena zriaďovacej listiny Materskej školy, Bancíkovej 2, Bratislava
  Predkladateľ: Mgr. Viera Kováčová
  vedúca referátu  metodiky škôl a školských zariadení
 6. Návrh - zmena zriaďovacej listiny Materskej školy, Piesočná 2, Bratislava
  Predkladateľ: Mgr. Viera Kováčová
  vedúca referátu  metodiky škôl a školských zariadení
 7. Predstavenie  riaditeľky DK Cultus, Mgr. A. Kozákovej, oboznámenie sa s jej koncepciou, zámermi a smerovaním činnosti DK Cultus.
  Predkladateľ: Mgr. Andrea Kozáková
  riaditeľka DK Cultus
 8. Stručné zhodnotenie oblasti kultúry v Ružinove,  predstavy a zámery do budúcnosti.
  Predkladateľ: Mgr. Peter Krivda
  člen komisie
 9. Stručné zhodnotenie oblasti športu v Ružinove, predstavy a zámery do budúcnosti.
  Predkladateľ: PaedDr. Ján Filc
  člen komisie
 10. Rôzne