Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 01.06.2015

Program

  1. Prerokovanie sťažnosti Združenia rodičov a priateľov MŠ Západná
  2. Posudzovanie grantov členmi komisie a prerozdelenie finančných prostriedkov
  3. Rôzne