Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 20.01.2015

Program

 1. Voľba podpredsedu grantovej komisie
 2. Prerokovanie žiadosti o presun finančných prostriedkov
  a) grantový projekt : Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, Miletičova č.7, BA
  b) grantový projekt : Rodičovské združenie CORNUS , Drieňová č.16, BA
  c) grantový projekt : Karate klub IPPON, Ondrejovova č. 5, BA
  d) grantový projekt : ADRA o.z., Cablkova č.3, BA
  e) grantový projekt : OZ Šťastík, Šťastná č.26, BA
  f) grantový projekt : DOMKA – zdru. saleziánskej mládeže – Trnávka, Okružná č. 13, BA
  g) grantový projekt : OZ rodičov a priateľov MŠ Piesočná, Piesočná č.2, BA
 3. Návrh Štatútu a Rokovacieho poriadku grantovej komisie
 4. Rôzne