Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy – KÚPŽPaD

Predseda komisie: Mgr. Martin Ferák

Členovia:

Zasadnutia:

Hľadaj zasadnutie:
2017
2016
2015