Komisia sociálnych služieb – KSSL

Predseda komisie: Ing. Peter Hrapko

Členovia:

Zasadnutia:

Hľadaj zasadnutie:
2018
2017
2016
2015