Komisia školstva, kultúry a športu – KŠKaŠ

Predseda komisie: PaedDr. Mária Barancová

Členovia:

Zasadnutia:

Hľadaj zasadnutie:
2018
2017
2016
2015