Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia – KPP

Predseda komisie: od 26.1.2018  PaedDr. Mária Barancová

Členovia:

Zasadnutia:

Hľadaj zasadnutie:
2018
2017
2016
2015