Komisia dopravy – KD

Predseda komisie : Ing. Peter Hrapko

Členovia:

Zasadnutia:

Hľadaj zasadnutie:
2018