Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Informácia - Oznámenie o podaní žiadosti, Galvaniho Business Centrum V

Zverejnené: 14.03.2019 –
Značka: SU/CS 7090/2019/3/MER
Popis: do doby právoplatného ukončenia stavebného konania
Prílohy: