Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - povoľuje užívať byt č. 51 na 5. poschodí Súmračná - rekonštrukcia

Zverejnené: 14.03.2019 – 1.04.2019
Značka: SU/CS 2956/2019/5/KDI/SIV-38
Popis: Deň doručenia:29.3.2019