Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Informácia - oznámenie o podaní žiadosti, Galvaniho Business Centrum V

Zverejnené: 14.03.2019 –
Značka: SU/CS 7091/2019/2/MER
Popis: Do doby právoplatného ukončenia stavebného konania
Prílohy: