Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Informácia - oznámenie o podaní žiadosti, Galvaniho Business Centrum V

Zverejnené: 14.03.2019 – 1.04.2019
Značka: SU/CS 7088/2019/3/MER
Popis: Deň doručenia: 29.3.2019