Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Informácia - žiadosť o stavebné povolenie - OMNIA BUSINESS CENTER

Zverejnené: 6.02.2019 –
Značka: SU/CS 2952/2019/3/SIV
Popis: do doby právoplatného ukončenia stavebného konania
Prílohy: