Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie- Vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská Tomášiková

Zverejnené: 6.12.2018 – 27.12.2018
Značka: SU/CS 12354/2018/9/LZO/ESK-51
Popis: deň doručenia: 21.12.2018