Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Opakované oznámenie - o začatí stavebného konania, Páričková ulica č. 1 v Bratislave

Zverejnené: 6.12.2018 – 27.12.2018
Značka: SU/CS 7881/2018/8/SIV
Popis: deň doručenia: 21.12.2018