Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Kolaudačné rozhodnutie - povoľuje užívanie, AVION PARK BRATISLAVA - REDUKCIA

Zverejnené: 5.12.2018 –
Značka: SU/CS 19150/2018/5/AMR/ABA-204
Popis: do doby právoplatného ukončenia kolaudačného konania
Prílohy: