Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Kolaudačné rozhodnutie - povoľuje užívania, SO 01 Prístavba pekárne k predajni potravín LIDL, Gagarinova ul. Bratislava

Zverejnené: 5.12.2018 –
Značka: SU/CS 15017/2018/13/LWE-200
Popis: do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia
Prílohy: