Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Predloženie odvolania - Dostavba Administratívnej budovy, Tomášiková - Papraďová ul. Bratislava

Zverejnené: 8.11.2018 – 26.11.2018
Značka: SU/CS 1279/2018/36/JAV/MER
Popis: deň doručenia: 23.11.2018