Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

výrubové konanie

Zverejnené: 8.11.2018 – 8.11.2020
Značka: ZP CS 18785/2018/LSU
Popis: lokalita: parc. č. 9384/7 v k. ú. Nivy (ul. Miletičova 37)
Prílohy: