Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

výrubové konanie

Zverejnené: 8.11.2018 – 8.11.2020
Značka: ZP CS 18784/2018/LSU
Popis: lokalita: parc. č. 610/2 v k. ú. Ružinov (ul. Kľukatá)
Prílohy: