Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Upovedomenie - o obsahu odovlania a výzva na vyjadrenie, INS_FTTH_BA_Ondavská

Zverejnené: 8.11.2018 – 26.11.2018
Značka: SU/CS 4895/2018/17/SIV
Popis: deň doručenia: 23.11.2018