Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Upovedomenie - o obsahu odvolania a výzva na vyjadrenie, INS_FTTH_BA_Turčianska

Zverejnené: 8.11.2018 – 26.11.2018
Značka: SU/CS 4894/2018/18/SIV
Popis: deň doručenia: 23.11.2018