Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie - o začatí konania, STROJNICKA - 0020BR, BA_NOVE ZAHRADY - 1305BR

Zverejnené: 7.11.2018 – 23.11.2018
Značka: SU/CS 3939/2018/7/ABA
Popis: deň doručenia: 22.11.2018