Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

ÚPN-Z Trnávka stred -zmeny a doplnky 01

Zverejnené: 11.10.2018 – 30.10.2018
Značka: ZP/LRI
Popis: ÚPN-Z Trnávka stred -zmeny a doplnky 01 - zaslanie rozhodnutia