Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - stavebné povolenie, Prístavba výťahu, Niťová č. 1

Zverejnené: 11.10.2018 – 29.10.2018
Značka: SU/CS 8659/2018/6/JAV/ZST-136
Popis: deň doručenia: 26.10.2018