Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - stavebné povolenie, Polyfunkčný komplex Klingerka

Zverejnené: 11.10.2018 – 29.10.2018
Značka: SU/CS 12148/2018/12/SBE/LZO-132
Popis: deň doručenia: 26.10.2018