Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - územné rozhodnutie o umiestnení, OFFICE Prístavná

Zverejnené: 11.10.2018 –
Značka: SU/CS 11308/2018/3/ESK-30
Popis: do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia
Prílohy: