Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Rekonštrukcia pyrolýznych pecí BA 102 a BA105 - zmena navrhovanej činnosti

Zverejnené: 11.10.2018 – 30.10.2018
Značka: ZP/LRI
Popis: Rekonštrukcia pyrolýznych pecí BA 102 a BA105 - oznámene o zmene navrhovanej činnosti